Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/US/14/2016

Tytuł zamówienia

Kompleksowa usługa produkcji materiałów audiowizualnych na potrzeby konsultacji społecznych w zakresie rodzajów kart do głosowania oraz możliwości ich dostosowania do potrzeb wyborców z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności przeprowadzanych przez Krajowe Biuro Wyborcze

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie kompleksowej usługi produkcji materiałów audiowizualnych na potrzeby konsultacji społecznych w zakresie rodzajów kart do głosowania oraz możliwości ich dostosowania do potrzeb wyborców z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności przeprowadzanych przez Krajowe Biuro Wyborcze, a polegającej m.in. na produkcji i udostępnieniu w imieniu Zamawiającego sygnału telewizyjnego o standardach wymaganych przez ogólnopolskie stacje telewizyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku numer 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2016 r. o godzinie 10:00.

Tryb

inne

Wartość zamówienia

Poniżej 750 000 euro

Kod CPV

92.11.12.50-9 Produkcja filmów informacyjnych, 92.22.10.00-6 Usługi produkcji telewizyjnej

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
10 listopada 2016 15:52

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
21 listopada 2016 15:30