Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

ZP-3710-3/15

Tytuł zamówienia

Druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Powyżej 134 000 euro

Kod CPV

79.81.00.00-5 Usługi drukowania; 79.82.40.00-6 Usługi drukowania i dystrybucji; 79.92.00.00-9 Pakowanie i podobne usługi

Numer ogłoszenia

2015/S 034-058201

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

13 lutego 2015

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
20 kwietnia 2015 11:26

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
31 marca 2016 16:29