Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/10/2017

Tytuł zamówienia

Usługa wsparcia technicznego urządzeń infrastruktury przechowywania danych, infrastruktury klucza publicznego oraz serwerów posiadanych przez Krajowe Biuro Wyborcze

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego urządzeń infrastruktury przechowywania danych, infrastruktury klucza publicznego oraz serwerów posiadanych przez Krajowe Biuro Wyborcze.
Postępowanie podzielone jest na 3 następujące części:

  • Część 1 zamówienia: usługa przedłużenia wsparcia dla wirtualizatorów Fibre Channel Hitachi Data Systems G200 – 2 szt.,
  • Część 2 zamówienia: usługa przedłużenia wsparcia dla sprzętowego modułu bezpieczeństwa HSM Luna G5 BUNDLE – 1 szt.,
  • Część 3 zamówienia: usługa przedłużenia wsparcia dla następujących serwerów posiadanych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 4 grudnia 2017 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Numer ogłoszenia

615818-N-2017

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

24 listopada 2017

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Monika Migdalska

Data dodania:
24 listopada 2017 11:14