Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/10/2018

Tytuł zamówienia

Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń cyfrowych (kserokopiarek) na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnych urządzeń cyfrowych (kserokopiarek) na potrzeby wybranych delegatur Krajowego Biura Wyborczego i centrali Krajowego Biura Wyborczego wraz z instalacją i szkoleniem wybranych pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 144 000 euro

Kod CPV

Główny kod CPV: 30.12.12.00-5 Urządzenia fotokopiujące; Dodatkowe kody CPV: 30.12.11.00-4 Fotokopiarki

Numer ogłoszenia

617579-N-2018

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

18 września 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
18 września 2018 13:25