Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/1/2016

Tytuł zamówienia

Usługa organizacji narady nadzorczej Państwowej Komisji Wyborczej, Komisarzy Wyborczych, Krajowego Biura Wyborczego oraz Delegatur Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji narady nadzorczej Państwowej Komisji Wyborczej, Komisarzy Wyborczych, Krajowego Biura Wyborczego oraz Delegatur Krajowego Biura Wyborczego, tj. usługa kompleksowego zorganizowania, przeprowadzenia i obsługi logistycznej uczestników narady – członków Państwowej Komisji Wyborczej, Komisarzy Wyborczych, kierownictwa Krajowego Biura Wyborczego, dyrektorów delegatur Krajowego Biura Wyborczego oraz zaproszonych ekspertów
i gości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

79.95.20.00-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez, 55.12.00.00-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, 55.11.00.00-4 – Hotelarskie usługi noclegowe, 55.30.00.00-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Numer ogłoszenia

33101-2016

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

31 marca 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
31 marca 2016 15:15