Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/1/2017

Tytuł zamówienia

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych oraz dostępu do Internetu na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych oraz dostępu do Internetu na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego.
  2. Postępowanie podzielone jest na 3 części:
  • Część 1 zamówienia: usługa wynajmu łącza światłowodowego zapewniającego dostęp KBW do sieci Internet;
  • Część 2 zamówienia: usługa zapewnienia łączności światłowodowej pomiędzy urządzeniami KBW znajdującymi się
    w serwerowniach na terenie Warszawy;
  • Część 3 zamówienia: usługa połączenia serwerowni KBW i delegatur KBW w jedną sieć warstwy 2 ISO/OSI.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

Główny kod CPV: 64.20.00.00-8 Usługi telekomunikacyjne. Dodatkowe kody CPV: 72.31.80.00-7 Usługi przesyłu danych; 72.42.00.00-0 Usługi w zakresie rozwijania internetu; 64.21.50.00-6 Usługi telefonii internetowej (IP); 32.41.21.10-8 Sieć internetowa.

Numer ogłoszenia

21364-2017

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

07 lutego 2017

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Monika Migdalska

Data dodania:
07 lutego 2017 15:39