Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/13/2016

Tytuł zamówienia

Dostawa notebooków na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci notebooków na potrzeby Centrali Krajowego Biura Wyborczego i wybranych Delegatur Krajowego Biura Wyborczego, tj.: notebooka typu 1 – 28 szt.; notebooka typu 2 – 2 szt.; notebooka typu 3 – 3 szt.; notebooka typu 4 – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2016 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

30.21.31.00-6 Komputery przenośne.

Numer ogłoszenia

342109-2016

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

14 listopada 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
14 listopada 2016 13:52