Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/17/2016

Tytuł zamówienia

Dostawa dwóch wirtualizatorów macierzy dyskowych na potrzeby zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowego Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch wirtualizatorów macierzy dyskowych na potrzeby zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowego Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Termin składania ofert upływa w dniu 5 grudnia 2016 r. o godzinie 13:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

30.23.31.40-4 Urządzenia do przechowywania dostępu bezpośredniego (DASD)

Numer ogłoszenia

351864-2016

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

25 listopada 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
25 listopada 2016 12:53