Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/18/2016

Tytuł zamówienia

Dostawa urządzeń sieciowych (routerów) wraz z systemem centralnego zarządzania na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby KBW urządzeń sieciowych:
1) 54 szt.  ośmioportowych routerów z obsługą funkcjonalności UTM wraz z nabyciem praw do korzystania przez Zamawiającego z usług wsparcia technicznego producenta przez okres 2 lat, licząc od daty końcowego odbioru jakościowego;
2) 1 szt. centralnego systemu zarządzania zaoferowanymi routerami, o których mowa w pkt 1, wraz z nabyciem praw do korzystania przez Zamawiającego z usług wsparcia technicznego producenta przez okres 2 lat, licząc od daty końcowego odbioru jakościowego.
Termin składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2016 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe

Numer ogłoszenia

356859-2016

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

01 grudnia 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
01 grudnia 2016 15:59

Zmodyfikowany przez:
Marcin Benke

Data modyfikacji:
16 stycznia 2017 8:56