Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/2/2017

Tytuł zamówienia

Świadczenie usług w zakresie przedłużenia wsparcia gwarancyjnego sprzętu do archiwizacji danych i sieci SAN (FC) wykorzystywanego w Krajowym Biurze Wyborczym

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przedłużenia wsparcia gwarancyjnego sprzętu do archiwizacji danych i sieci SAN (FC) wykorzystywanego w Krajowym Biurze Wyborczym. Postępowanie podzielone jest na 4 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2017 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

72.61.10.00-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Numer ogłoszenia

502707-N-2017

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

12 czerwca 2017

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
12 czerwca 2017 14:25