Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/5/2015

Tytuł zamówienia

Dostawa serwerów na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.