Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/5/2016

Tytuł zamówienia

Dostawa systemów ochronnych poczty oraz antyddos na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących systemów do ochrony przed spamem oraz ddos:
system ochrony przed atakami DDOS wraz z wdrożeniem i roczną licencją (2 szt.),
klaster ochrony poczty elektronicznej przed SPAMem wraz z wdrożeniem i 3 letnią licencją
(2 węzły) (1 szt.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

48.20.00.00-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu

Numer ogłoszenia

81261-2016

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

10 czerwca 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
10 czerwca 2016 15:24

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
21 czerwca 2016 11:49