Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/8/2016

Tytuł zamówienia

Usługa administracji siecią WAN Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług administracji siecią WAN centrali Krajowego Biura Wyborczego oraz delegatur Krajowego Biura Wyborczego.
Termin składania ofert upływa w dniu 4 lipca 2016 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

72.72.00.00-3 Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

Numer ogłoszenia

103983-2016

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

24 czerwca 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
24 czerwca 2016 15:27