Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/8/2017

Tytuł zamówienia

Dostawa licencji dla urządzeń bezpieczeństwa sieciowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji dla urządzeń bezpieczeństwa sieciowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Postępowanie podzielone jest na 2 części:
1) Część 1 zamówienia: dostawa na potrzeby KBW licencji dla posiadanych urządzeń bezpieczeństwa sieciowego: systemu ochrony przed atakami DDoS: Accumuli DDoS Secure – na okres 3 lat – 2 szt. oraz systemu badania podatności i luk bezpieczeństwa: Greenbone GSM ONE – na okres 3 lat – 1 szt.;
2) Część 2 zamówienia: dostawa na potrzeby KBW licencji systemu ochrony przed exploit’ami i złośliwym kodem – na okres 1 roku – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 6 października 2017 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

48.21.00.00-3 Pakiety oprogramowania dla sieci

Numer ogłoszenia

588198-N-2017

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

28 września 2017

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
28 września 2017 14:03