Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/9/2015

Tytuł zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci notebooków oraz zestawów komputerowych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 134 000 euro

Kod CPV

30.21.31.00-6 Komputery przenośne; 30.21.30.00-5 Komputery osobiste; 30.23.13.00-0 Monitory ekranowe; 30.23.70.00-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów; 48.62.40.00-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC).

Numer ogłoszenia

145489-2015

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

05 października 2015

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
05 października 2015 16:24

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
10 listopada 2015 15:40