Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

Kod CPV

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

Szczegóły

KBW-PU/94/2018

30.12.51.20-8 Toner do fotokopiarek; 30.12.51.10-5 Toner do drukarek laserowych/ faksów; 44.61.38.00-8 Pojemniki na tworzywa odpadowe.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego wraz z dowozem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 oraz Załączniku numer 2 do ogłoszenia. Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00.

25 kwietnia 2018 10:00

KBW-PU/46/2018

30.19.00.00-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe; 30.19.20.00-1 Wyroby biurowe; 30.19.76.30-1 Papier do drukowania; 30.19.76.40-4 Papier samokopiujący lub inny papier powielający

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 i 2 do ogłoszenia. Termin składania ofert upływa w dniu 9 marca 2018 r. o godzinie 10:00.

07 marca 2018 10:00

KBW-PU/164/2017

30.12.51.20-8 Toner do fotokopiarek; 30.12.51.10-5 Toner do drukarek laserowych/ faksów

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego wraz z dowozem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do ogłoszenia. Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2017 r. o godzinie 10:00.

27 lipca 2017 10:00

KBW-PU/85/2017

30.19.00.00-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe; 30.19.20.00-1 Wyroby biurowe; 30.19.76.30-1 Papier do drukowania; 30.19.76.40-4 Papier samokopiujący lub inny papier powielający

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 i 2 do ogłoszenia. Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00.

04 kwietnia 2017 10:00

KBW-PU/52/2017

30.12.51.20-8 Toner do fotokopiarek; 30.12.51.10-5 Toner do drukarek laserowych/ faksów; 30.12.43.00-7 Bębny do maszyn biurowych; 44.61.38.00-8 Pojemniki na tworzywa odpadowe

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego wraz z dowozem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 i 2 do ogłoszenia. Termin składania ofert upływa w dniu 8 marca 2017 r. o godzinie 10:00.  

08 marca 2017 10:00

KBW-PU/357/2016

48.21.40.00-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego, 72.25.00.00-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

Przedmiotem zamówienia jest: aktualizacja oprogramowania VMware wraz z 3-letnim wsparciem - 1 szt. oraz licencja do oprogramowania VMware na dodatkowe CPU wraz z 3-letnim wsparciem - 6 szt. na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 do ogłoszenia. Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2016 r. o godzinie 12:00.

20 grudnia 2016 12:00

KBW-PU/86/2016

79.82.00.00-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79.82.40.00-6 – Usługi drukowania i dystrybucji, 22.10.00.00-1 – Drukowane książki, broszury i ulotki

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku, składu i dostawy publikacji okolicznościowej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2015 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 do ogłoszenia.

08 kwietnia 2016 10:00

KBW-PU/84/2016

79.82.00.00-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79.82.40.00-6 – Usługi drukowania i dystrybucji, 22.10.00.00-1 – Drukowane książki, broszury i ulotki.

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy okolicznościowej publikacji książkowej z okazji Jubileuszu 25-lecia demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 do ogłoszenia.

04 kwietnia 2016 15:00

KBW-PU/57/2016

30.12.51.20-8 Toner do fotokopiarek; 30.12.51.10-5 Toner do drukarek laserowych/faksów; 22.60.00.00-6 Tusz; 30.12.43.00-7 Bębny do maszyn biurowych; 30.12.44.00-8 Ładunki zszywek.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego wraz z dowozem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 oraz Załączniku numer 2 do ogłoszenia.

09 marca 2016 10:30

KBW-PU/45/2016

64.20.00.00-8 Usługi telekomunikacyjne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie na rzecz Krajowego Biura Wyborczego usług telekomunikacyjnych: dostępu do sieci Internet, dzierżawy łączy i kanałów cyfrowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 do ogłoszenia

23 lutego 2016 10:30

KBW-PU/43/2016.

60.12.00.00-5 Usługi taxi

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług przewozowych Taxi na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 do ogłoszenia.

19 lutego 2016 14:00

KBW-PU/32/2016

79.82.25.00-7 Usługi projektów graficznych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa opracowania koncepcji wraz z wizualizacją projektów (wzorów) urn wyborczych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa wyborczego w Polsce, na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego, wraz z przeniesieniem praw autorskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 do ogłoszenia.

19 lutego 2016 10:00

KBW-PU/45/2015

30.12.51.20-8 Toner do fotokopiarek; 30.12.51.10-5 Toner do drukarek laserowych/faksów; 22.60.00.00-6 Tusz; 30.12.43.00-7 Bębny do maszyn biurowych; 30.12.44.00-8 Ładunki zszywek.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 oraz Załączniku numer 2 do ogłoszenia.

27 lipca 2015 9:00

KBW-PU/42/2015

30.12.51.20-8 Toner do fotokopiarek; 30.12.51.10-5 Toner do drukarek laserowych/faksów; 22.60.00.00-6 Tusz; 30.12.43.00-7 Bębny do maszyn biurowych; 30.12.44.00-8 Ładunki zszywek.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 oraz Załączniku numer 2 do ogłoszenia.

20 lipca 2015 9:00

KBW-PU/34/2015

30.19.00.00-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe; 30.19.20.00-1 Wyroby biurowe; 30.19.76.30-1 Papier do drukowania; 30.19.76.40-4 Papier samokopiujący lub inny papier powielający

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 oraz Załączniku numer 2 do ogłoszenia.

14 lipca 2015 10:00