Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PU/164/2017

Tytuł zamówienia

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego wraz z dowozem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do ogłoszenia. Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2017 r. o godzinie 10:00.

Kod CPV

30.12.51.20-8 Toner do fotokopiarek; 30.12.51.10-5 Toner do drukarek laserowych/ faksów

Podstawa prawna

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Ogłaszający

Krajowe Biuro Wyborcze

Województwo

mazowieckie

Ulica

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Data publikacji ogłoszenia

21 lipca 2017 13:19

Termin składania ofert

27 lipca 2017

Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania

Autor:
Monika Migdalska

Data dodania:
21 lipca 2017 13:19

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
27 lipca 2017 15:33