Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PU/32/2016

Tytuł zamówienia

Usługa opracowania koncepcji wraz z wizualizacją projektów (wzorów) urn wyborczych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa wyborczego w Polsce

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa opracowania koncepcji wraz z wizualizacją projektów (wzorów) urn wyborczych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa wyborczego w Polsce, na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego, wraz z przeniesieniem praw autorskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 do ogłoszenia.

Kod CPV

79.82.25.00-7 Usługi projektów graficznych

Podstawa prawna

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp