Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PU/43/2016.

Tytuł zamówienia

Świadczenie usług przewozowych Taxi na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług przewozowych Taxi na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 do ogłoszenia.

Kod CPV

60.12.00.00-5 Usługi taxi

Podstawa prawna

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Ogłaszający

Krajowe Biuro Wyborcze

Województwo

mazowieckie

Ulica

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Data publikacji ogłoszenia

12 lutego 2016 15:25

Termin składania ofert

19 lutego 2016

Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
12 lutego 2016 15:25