Zamówienia
Publiczne

Przeglądasz kategorię: Postępowanie wszczęte

Nr referencyjny

Kod CPV

Przedmiot zamówienia

Statut

Szczegóły

KBW-PZP/PN/4/2017

72.61.10.00-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przedłużenia wsparcia urządzeń bezpieczeństwa sieci (...)

Postępowanie wszczęte

KBW-PZP/PN/3/2017

30.21.00.00-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt); 30.23.31.80-6 Urządzenia z pamięcią flash; 48.21.95.00-1 Pakiety oprogramowania do switcha lub routera; 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i licencji infrastruktury przechowywania danych na potrzeby Krajowego B (...)

Postępowanie wszczęte