Zamówienia
Publiczne

Przeglądasz kategorię: Postępowanie wszczęte

Nr referencyjny

Kod CPV

Przedmiot zamówienia

Statut

Szczegóły

KBW-PZP/PN/7/2017

Główny kod CPV: 48820000-2 – Serwery Dodatkowe kody CPV: 30211300-4 – Platformy komputerowe, 30211000-1 – Komputery wysokowydajne, 30233141-1 – Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID), 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego zintegrowanej platformy wirt (...)

Postępowanie wszczęte

KBW-PZP/PN/6/2017

Główny kod CPV: 39.29.41.00-0 Artykuły informacyjne i promocyjne; Dodatkowe kody CPV: 22.46.20.00-6 Materiały reklamowe; 79.82.25.00-7 Usługi projektów graficznych

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Krajowego (...)

Postępowanie wszczęte