Zamówienia
Publiczne

Przeglądasz kategorię: Postępowanie wszczęte

Nr referencyjny

Kod CPV

Przedmiot zamówienia

Statut

Szczegóły

KBW-PZP/PN/1/2017

Główny kod CPV: 64.20.00.00-8 Usługi telekomunikacyjne. Dodatkowe kody CPV: 72.31.80.00-7 Usługi przesyłu danych; 72.42.00.00-0 Usługi w zakresie rozwijania internetu; 64.21.50.00-6 Usługi telefonii internetowej (IP); 32.41.21.10-8 Sieć internetowa.

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych oraz dostępu (...)

Postępowanie wszczęte

KBW-PZP/PN/11/2016

48.44.00.00-4 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości i/księgowości; 48.44.30.00-5 Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości; 48.45.00.00-7 Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi; 72.00.00.00-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 72.26.00.00-5 Usługi w zakresie oprogramowania; 80.53.31.00-0 Usługi szkolenia komputerowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania/licencji zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowego (...)

Postępowanie wszczęte