Zamówienia
Publiczne

Przeglądasz kategorię: Postępowanie wszczęte

Nr referencyjny

Kod CPV

Przedmiot zamówienia

Statut

Szczegóły

KBW-PZP/PN/10/2018

Główny kod CPV: 30.12.12.00-5 Urządzenia fotokopiujące; Dodatkowe kody CPV: 30.12.11.00-4 Fotokopiarki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnych urządzeń cyfrowych (kserokopiarek) na potrzeby wybranych del (...)

Postępowanie wszczęte